Bokningsvillkor:

Avbokning skall ske minst en dag i förväg. Vid avbokad tid samma dag blir man debiterad för det antal personer man bokat för.
I de fall där man bokat för fler än man kommer så blir man bli debiterad för antalet man bokat, oavsett om antalet som kör är färre än antalet som bokats.
Ändring av antal som kör skall ske minst en dag i förväg.

I det fall Ni kommer sent till starttiden har Östersunds gokart rätten att avsluta er körning vid den utsatta sluttiden, även om alla heat inte är genomförda. Detta för att kunna starta nästa bokning i tid. I sådant fall betalas inga pengar tillbaka för eventuellt utebliven körning.

Avbokning sker genom att maila info@ostersundsgokart.se senast en dag i förväg och gäller enbart efter mottagande av avbokningsbekräftelse på mail.
Körning genomförs oavsett väder. Det är alltså kläder efter väder som gäller. Vill man avboka p.g.a. dåligt väder är det senast en dag i förväg som detta måste göras. Östersunds gokart förbehåller sig rätten att avboka körningar med kort varsel. Detta kan vara ifall av kraftigt regn, åska eller andra förhinder som gör att körningen inte går att genomföra. I det fall Östersunds gokart avbokar en tid kommer ni inte blir debiterade för körningen.

Regler:

Personer som kör oaksamt så att utrustning och anläggning tar skada blir ersättningsskyldiga. Ersättningen baseras på kostnad för reparation och eventuellt förlorad intäkt om en gokart blir stående i väntan på reservdelar.

All körning sker på egen risk
Lyssna noga på personalens instruktioner
Kör SAKTA ut ur och in i depån
Ta hänsyn till andra personer som befinner sig på banan
Kör aldrig på någon annan med flit
Kör aldrig utanför banan
Missköter man någon av dessa regler så har personalen rätt att dela ut svart flagg, dvs personen har åkt färdigt på banan.
Alla som kör ska vara minst 150cm lång.

Personalen har rätt att neka personer körning om de misstänker att dessa av något skäl inte är i skick att köra säkert. Det kan va i fall där personalen misstänker att man är påverkad av alkohol, droger eller något annat som kan orsaka fara.

Personalen har rätt att avvisa folk som inte sköter sig, följer reglerna eller på något annat sätt orsakar fara.

Personalen har rätt att stoppa körningen om de bedömer att någon kör ansvarslöst, farligt eller på annat sätt riskerar skada utrustning eller personer.

OBS - Vid lån av hjälm skall man ha en hjälmluva. Har man inte en hjälmluva tillkommer en avgift på 20kr per luva. Dessa får man behålla och man kan använda dom när man kommer nästa gång igen.